Författarskap

Att skriva är mitt livselixir

Att skriva är något jag inte kan vara utan. Därför har det blivit ett flertal böcker, ett 15 tal inspirationshäften, mängder med artiklar och krönikor genom åren. Vill du att jag skriver för er? Hör av dig.

Här nedan presenteras mina böcker i korthet

Vill du köpa fler än 10 exemplar eller få böckerna signerade. Hör av dig till mig!

Tystnadens pris

Tystnadens pris

Boken utforskar tystnadskulturens talande tyranni och ger dig verktyg för att förstå, våga prata och bryta tystnaden. Det är de sunkiga kulturerna, det bristande ledarskapet och deras dåliga beteenden som alltför ofta leder till tystnad som vi vill lyfta fram. Från tystnad till tillit. En bok både för dig som är utsatt, men också för dig som står bredvid ett skeende som pågår, som kollega, chef eller lagkamrat. En bok för personalvetare och HR-medarbetare och som borde vara en självklar del i utbildningar i ledarskap och personalledning.
(RB Publishing, 2023)

Sluta chefa. Börja leda

Sluta chefa. Börja leda

Du får tankar som är direkt användbara i din verklighet som ledare. En inspirations- och praktisk träningsbok för utveckling och förändring. För nya kunskaper och insikter där gruppens delaktighet är avgörande. Den viktigaste frågan vid ledning, styrning och utveckling av all typ av verksamhet är förmodligen frågan: Hur kan vi skapa engagemang så att alla medarbetare vill bidra till att nå uppsatta mål? Det är vad denna bok handlar om.
(RB Publishing, 2017)

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera

En praktisk handbok i coachande ledarskap, hur du får andra att prestera bättre. Boken är såld i mer än 15 000 exemplar och ger dig grunderna i framgångsrik coachning och hur du får mer självgående medarbetare som är delaktiga i framgången. Den riktar sig till dig som chef och ledare, både inom det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Även idrottsledare och ledare inom ideella verksamheter har nytta av tankarna, exemplen, övningarna och reflektionerna som ges. Finns även som pocket, ljudbok och E-bok.
(RB Publishing, 2010)

Receptbok för ett rikare liv

Receptbok för ett rikare liv

Boken kommer inte med lösningar serverade på ett fat utan tips och tankar från välgrundad psykologi och beteendevetenskap, såväl som författarens egna erfarenhet från att ha arbetat med människor och organisationers utveckling under många år. Du får ett antal principer som du själv får göra till praktisk verklighet. Boken är på hela 280 sidor med hård pärm och blir en bok att återkomma till när du kör fast mentalt, inte får tiden att räcka, känner sviktande motivation och självförtroende med mera. Finns även som ljudbok och E-bok. (RB Publishing, 2011)

Servicekompassen

Servicekompassen

I boken presenteras en modell för hur man kan förbättra en organisations service. Det är en lättillgänglig och inspirerande handbok som innehåller många konkreta råd och exempel. De varvas med diskussionsfrågor och checklistor som direkt går att tillämpa i den egna verksamheten. Boken lämpar sig för alla som vill få ökad insikt i vad service i mästarklass kan vara och hur man får nöjda kunder. (Liber, 2004)

Kunden är ditt varumärke

Kunden är ditt varumärke

Boken är till för dig som har insikt och kanske redan startat processen med att kundorientera, sätta kundrelationen i centrum. Det är också boken för dig som vill få en helhetsbild av hela förändringsprocessen kring arbetet med relationsmarknadsföring. Boken är mycket praktisk med många korta exempel och reflektionsfrågor.Kunden är ditt varumärke! ger dig många möjligheter till egna funderingar, underlag till intern dialog och praktiska arbetsmodeller. (Liber, 1999)

10 TIPS - häften i fickformat

16 sidiga inspirationshäften i fickformat, A6 eller A5. Exempel på ämnen: Service, Aktiv klagomålshantering, Coacha dig själv, Hantera stress, Prioritera tid, Framgångsprinciper, Leda i förändring, Karismatiska presentationer, Medveten kommunikation, Coacha andra, Leda i förändring, Målsättning. På engelska: Leading Change, Charismatic Presentations

Coachtips

Missa inte att läsa och inspireras av alla coachtips. Ladda hem och prenumerera på Coachtipset - små idéer för förändring och framgång.

Åk till toppen